Karon panahona, daghan na mga konsumidor ang nahibalo bahin sa katalagman sa phishing (mangingilad nga gapangawat ug personal na datos), mao ang uban na mga kriminal gapili ug laing laraw ug kani ang loan payment scams. Para mo trabaho ni nga klase sa pangilad, kaning mga criminal kay ilang limbongon ang mga biktima para saligan sila sa mga loan payments.

Una, ang mangingilad gahatag ug impresiyon nga sila naay koneksiyon sa bangko nga gusto motabang sa mga tao para paspas ug kombenyente na maproseso ang ilang loans. Pagmakuha na nila ang pagsalig sa mga biktima, mangita dayon sila ug pasumangil para makuha ang bayronon gikan sa mga biktima, samtang gisiguro nila (mangingilad) nga ang kwarta kay gamiton sa pagproseso sa loans. Pero ang tinuod diay, sa mangingilad paingon ang kwarta – ug dili sa bangko!

Loans Payment - JenJacqs.com

Mahimong nimong maruan ang mga mangingilad paagi aning mga pipila nga mga lakang:

Magbayad sa inyong mga loan-related na bayronon ug uban pang transaksyon sa mga husto na mga bank channels. Kaning mga bank channels apil ang mga over-the-counter sa kalian-laing sanga sa inyong bangko o paagi sa awtomatikong debit na kahikayan. Buhata kini para sa inyong car loans, home loans, ug mga business loans.

Ipadako ang inyong auto debit na bayronon. Pangutana sa iyong mga bangko mahitungod niini; mas siguro ug kombenyente ni nga kapilian. Pananglitan, ang BDO kay naay Automatic Debit Arrangement (ADA) nga maka transfer sa inyong mga binulan nga amortization gikan sa inyong BDO Savings o Checking nga account.

Pamatud-i ang imong bangko. Kung adunay tao nga motanyag ug tabang sa imong bayronon sa loan or motabang pagpaspas sa imong loan application, ayaw pagtugot diretso. Maski na kaning tawhana kay amigo or parente nimo, ayaw ka presyur nga mo-oo sa iya. Mahimong mabinantayon kung ang motanyag kay langyaw.

Imbis niini, tawagi o adto-i ang imong bangko. Pamatud-i nga ang tao kay gitugotan para magtabang sa mga konsumidor sa mga bayronon o aplikasyon sa ilang loan. Unya pangutana kung ang proseso sa bayronon o aplikasyon sa loan kay lehitimo ug gitugotan sa bangko. Kung na pamatud-an na nimo tanan, pwede na ka magpatabang sa ila.

Mahimong mabinantayon kung moingon sila na ibalhin ang kwarta sa ilang personal na account. Ilabi na kung para ni sa pagproseso sa imong loan application o sa wala pa nabuhian ang kita sa loan.

Ayaw kalimti ang mga scam sa phishing

Mahimo ang phishing pamaagi sa limbong: and mangingilad magpadala ug mensahe pamaagi sa text, email, pribadong mensahe, o isa ka link sa ilang mga target na tao para makaambit sa ilang personal nga kasayuran.

Pagmakuha na sa mangingilad ang personal na kasayuran sa biktima, sayon na kini para sa ila nga kawaton ang kwarta paagi sa online hacking.

Pwede kaayo nimo maruan ang mga mangingilad ug protektahan ang imong datos paagi sa pagkahibalo kung unsa ang ilang pamaagi sa pangilad. Mao ni ang mga timaan sa pasidaan:

  1. Ang gapanawag o gamensahe sa imo mangutana sa username ug password sa imong online banking na account. Pwede pud sila mangayo sa imong One-Time PIN or OTP. Ang imong bangko dili gayud mangutana ani nga mga kasayuran.
  2. Ang gapanawag or gamensahe mohatag ug email o text links nga  mosangput sa website nga mangutana sa imong kasayuran, apil ang imong online banking account nga kredensyal. Ang imong bangko dili gayud mangutana ani nga kasayuran. Labing usa, imong bangko mopadala ra ug links para mo-ambit ug impormasyon pareha sa card promotions.
  3. Ang gapanawag or gamensahe mangutana para i-pamatuod ang imong account paagi sa tawag, text message, direct messaging, o email. Mahimong pagduda kung mangutana sila nga ipamatuod ang imong account pinaagi sa pagpaambit sa imong personal na kasayuran: imong ngalan, adlawng natawhan, mother’s maiden name, ug uban pa. Kani na mga kasayuran kay magamit para ma-access sa imong account. Ang imong bangko dili gayud mangutana sa imong kasayuran.
  4. Ang gapanawag or gamensahe mangutana sa mga kasayuran paagi sa pagpanawag, direct message, email, o text message: imong credit card number, imong card expiry date, imong card CVV (Card Verification Value nga makita sa likod sa card), imong OTP para mapamatuod ang online shopping na transaksyon. Ang imong bangko dili gayud mangutana ani.

Ang mga mangingilad kanunay naa para makabiktima; hinumdumi kining mga tips para maprotektahan kamo ug ang inyong kwarta sa mga laraw sa mangingilad.